Informatie

Over de fotografe

Mijn naam is Joyce Kolfschoten, zevenentwintig jaar en ik woon in Woudenberg. Fotografie is mijn hobby dat is gegroeid tot ‘Joyce Kolfschoten Fotografie’. Momenteel fotografeer ik vooral tijdens paardensport evenementen en lokale wedstrijden. Ik ben nu bijna elk weekend wel bij een eventing wedstrijd te vinden. Ik combineer fotograferen met mijn baan.

Info

Copyright & voorwaarden

Op alle foto’s op deze site rust een auteursrecht. Dit betekent dat deze foto’s niet gebruikt mogen worden zonder schriftelijke toestemming van de fotografe. Vrijwel alle foto’s op de site zijn tevens voorzien van een watermerk.

Bij aanschaf van de foto’s die gemaakt zijn door Joyce Kolfschoten Fotografie krijgt u een licentie voor persoonlijk gebruik van de producten. Dit betekent dat de auteursrecht bij de fotografe blijft en u de foto kan delen op sociale media en de foto kan afdrukken. De foto mag op geen enkele wijze (zonder schriftelijke toestemming) voor andere doeleinden gebruikt worden.

Contact

Mocht u interesse hebben in enkele foto’s kan er contact worden opgenomen via Facebook of via info@joycekolfschotenfotografie.nl. Vermeld in uw bericht duidelijk om welke foto’s het gaat door de nummers van de foto’s door te geven. Geef daarnaast de besteloptie(s) aan van de foto’s.

In de albums op de website worden alle foto’s weergegeven die zijn gemaakt tijdens de wedstrijden of evenementen. Echter kan het een enkele keer voorkomen dat niet iedere foto zichtbaar is. Dus mocht u nog een foto missen, vraag gerust. Ik help graag!


About

My name is Joyce Kolfschoten, Twentysix years old and I live in Woudenberg in The Netherlands. Photography is my hobby that has grown into Joyce Kolfschoten Fotografie. Currently I photograph especially during equestrian events and local competitions.

Information

Copyright & conditions

All pictures on this site are protected by copyright laws. The pictures may not be used without written permission from the photographer. Almost all the picturess on the site are also labeled with a watermark.

By buying the pictures made by Joyce Kolfschoten Fotografie you get a license for personal use of the products. This means that the copyright laws remain with the photographer and you can print or share the photos on social media. The picture may not be used in any way (without permission) for other purposes.

Contact

If you have become interested or have any questions, feel free to send an email or contact me on Facebook or Instagram.

The albums on this website are featuring all the photos that were taken during the competitions or events. But it can happen occasionally that not every photo is visible. So if you miss a photo or you are searching for a photo, don’t hesitate to contact me.